top of page

Privacy Verklaring

Studio Nuance

Europaplein 1
Gebouw 32  |  Unit 21
5684 ZC Best
Nederland
 
+31 6 43 29 41 53
info@studionuance.com
 
KVK - 62400878
BTW - NL 854803385B01

 

Wij behandelen alle gegevens die we krijgen vertrouwelijk en ze zijn ten allen tijde transparant voor u. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming.

Mocht u vragen of verzoeken hebben, neem dan contact met ons op via e-mail. (info@studionuance.com)
 

PERSOONLIJKE DATABASE
Studio Nuance kan uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze informatie aan ons geeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verzamelen: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, factuur- en adres, KvK-nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

 

DOEL
Studio Nuance verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- Behandeling van uw betaling
- Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om u te bellen of te e-mailen als dit nodig is om onze diensten uit te voeren
- Om goederen en diensten aan u te leveren
- Studio Nuance verwerkt ook persoonlijke gegevens als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
Studio Nuance zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens alleen delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om onze wettelijke verplichting na te komen. Bij bedrijven (bewerkers) die uw gegevens verwerken in het kader van onze opdracht, heb ik een bewerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Studio Nuance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens met de volgende derden (verwerkers): Accountant, Google Analytics, Google Drive, Mailchimp, One.com en WeTransfer.
 

OPSLAG PERIODE
Studio Nuance bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van 5 (vijf) jaar, tenzij er een reden is om uw gegevens te bewaren. Dit kan zijn voor klantenrelaties of andere regelgeving.

COOKIES, OF SOORTGELIJKE TECHNIEKEN
Studio Nuance gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthoud bijvoorbeeld uw voorkeuren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen. 

GEGEVENS BEKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Nuance en heeft u recht op gegevensdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand op te sturen naar u of een andere door u genoemde organisatie. U kunt verzoeken om inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of om intrekking van uw toestemming of bezwaar. Stuur uw persoonlijke gegevens naar info@studionuance.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang daadwerkelijk door u is gedaan, vragen we u om een kopie van uw ID mee te sturen. Om uw privacy te beschermen, zet u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) op zwart. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. (Maximaal vier weken)

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VEILIGHEID
Studio Nuance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons via info@studionuance.com of telefonisch (+31 6 43 29 41 53).

bottom of page